ASSESSMENTS

Zelfinzicht is de basis van alle groei. Een assessment is een neutraal instrument dat helpt om het zelfinzicht te vergroten. Als onderdeel van een coachingstraject wordt een assessment ingezet. Je vult een online vragenlijst in en op basis hiervan wordt jouw persoonlijke profiel gemaakt. Lyra Coaching werkt met de assessments van TTI Success Insights.

 

Loopt het niet lekker in de samenwerking met (bepaalde) collega’s? Of verloopt de communicatie stroef? Inzicht in Gedrag is de eerste stap in bewustwording

 

Vind je het lastig om onder woorden te brengen wat jouw waarden zijn of wat jij belangrijk vind in je leven / in je werk? Inzicht in jouw Motivatie is de basis waarom jij de dingen doet die je doet.

 

Emoties, we hebben ze allemaal. De één kan er beter mee omgaan dan de ander. En er zijn mensen die hun emoties op een effectieve manier inzetten. Inzicht in jouw Emotionele Intelligentie helpt je om jouw emoties te gebruiken. 

Consultant 2019

GEDRAG

In alles wat we doen, vertonen we gedrag. In het contact met elkaar reageren we op elkaars gedrag. Je kan iemand prettig vinden in de omgang of de ander kan regelrecht rode vlekken bij je geven. Wat maakt dat je op de één gewoon reageert en op de ander allergisch? Gedragsanalyse geeft inzicht, zowel in de natuurlijke gedragsstijl als de stijl die je laat zien als reactie op je omgeving. Dit middels het DISC-model van de Amerikaanse psycholoog William M. Marston.

MOTIVATIE

Waarom doen we de dingen die we doen? Wat bepaalt in welke situaties iemand in actie komt en waarom? Waar komt iemand zijn bed voor uit? Wat geeft energie en wat zijn de energievreters? De 12 Driving Forces geeft inzicht in datgene wat iemand nodig heeft om plezier en voldoening te halen uit de dingen die hij doet. Met de 12 Driving Forces krijg je inzicht in je innerlijke drive, jouw waarden. De 12 Driving Forces vindt zijn oorsprong in het werk van de Duitse filosoof en psycholoog Eduward Spranger.

EMOTIONELE INTELLIGENTIE

Hoe ga je om met je eigen emoties, ben je je bewust van je eigen emoties en kan je ze als waardevolle bron van informatie gebruiken? Herken je de emoties van anderen en kan je daar verstandig mee omgaan? Dus hoe ga je om met je eigen emoties en met die van een ander.

 

Emotionele Intelligentie is bekend geworden toen Daniel Goleman zijn boek ‘Emotional Intelligence, why it can matter more can IQ’ uitbracht, maar Peter Salovay en John Mayer hadden al eerder studies gedaan naar verschillende soorten ‘zachte’ intelligentie. Het assessmentinstrument EQ (Emotional Quotient) is ontwikkeld door dr. Izzy Justice en dr. Bill Bonnstetter.